Central Park Utrecht

Recentelijk heeft GROUP A het DO afgerond voor de kantoortoren Central Park in Utrecht, in opdracht van Volker Wessels/APF. Het negentig meter hoge gebouw komt naast het stadskantoor te staan.en kenmerkt zich door een ‘sculpturale insnoering’ halverwege het gebouw, waardoor er twee massa’s ontstaan.

De verbijzondering over twee lagen, op de hoogtelijn van 45 meter, sluit aan op dat van het stadskantoor. en is zichtbaar vanaf strategische posities in de stad. De maximaal transparante gevel van deze ruimte contrasteert met de kantoorgevel door zich als een gordijn rondom te bewegen. Het interieur is voorzien van onder meer een binnentuin en ontmoetingsplek.

Central Park sluit qua verschijningsvorm aan bij de kleur ´Utregs warm´De kantoorgevel kent een subtiel gevarieerde structuur en opbouw. Uit duurzaamheidsoverwegingen wordt op plekken met veel zonbelasting minder glas gerealiseerd en voor plekken met minder belasting van de zon vice versa. Waar de attentiewaarde op de gevel groot is wordt hier van afgeweken, bijvoorbeeld waar uitzicht is op markante gebouwen in de stad.

Samen met Central Park ontwerpt GROUP A het Stadsplateau – Het Forum, een verhoogd en vergroend plein met eronder een parkeergarage. Door zijn ligging aan dit plateau, dat zich op hetzelfde niveau als de OV-terminal bevindt, wordt de inpassing van het gebouw in de stad versterkt. De toren en het plein zijn zichtbaar voor de reiziger die uit de OV-terminal komt.

Start bouw staat gepland voor eind 2017.